vienThứ 2 đến thứ 7 (Chủ nhật và ngày lễ nghỉ) 0939.123.242 ivf@phuongchau.com IVF Cần Thơ IVF HCM
IVF Phương Châu IVF Phương Châu IVF Phương Châu IVF Phương Châu
Khám chữa bệnh cho
120,000+ bệnh nhân
Bệnh viện hàng đầu
trong lĩnh vực hiến muộn
Số 1
Bệnh viện ở Cần Thơ

Specialist I Obstetrics and Gynecology

Nguyễn Thị Xuân Yến

Giving is happiness

 
 

 

 

Professional certification

 • Specialist I in Obstetrics and Gynecology, Can Tho University of Medicine and Pharmacy, since 2016
 • Basic Obstetrics and Gynecology Ultrasound

Specialize

Training process
 • 2010: Basic Obstetrics and Gynecology Ultrasound, Tu Du Hospital.
 • 2015: Hospital Management Certificate.
 • Since 2016: Specialist I in Obstetrics and Gynecology, Can Tho University of Medicine and Pharmacy
Advanced training
 • 2009: Assisted Reproductive Techniques Course, IVF Van Hanh.
 • 2010: Basic Obstetrics and Gynecology Ultrasound, Tu Du Hospital.
 • 2010: Examination – Monitoring – Treatment of Gynecological diseases.
 • 2015: Hospital Management Certification.
 • 2017: Hands-on training for the vitrification of human oocytes and embryos, Japan.

Achievement

Outstanding achievements
 • Since 2010: Infertility doctor, embryologist, Phuong Chau International Hospital.
 • 2013 – 2016: Deputy Head of IVF Mekong Reproductive Support Unit, Phuong Chau International Hospital.
 • Since 2016: Deputy Head of Phuong Chau IVF Infertility Department, Phuong Chau International Hospital.
 • Since 2016: Head of Phuong Chau IVF Lab, Phuong Chau International Hospital.

Đặt lịch tại đây


Khách hàng sẽ được ưu tiên đăng ký ở quầy tiếp nhận riêng, giảm tải thời gian hoàn thành những thủ tục hành chính; chỉ với thao tác đơn giản

Khám lần đầuTái khám hiến muộn

This will close in 0 seconds