vienThứ 2 đến thứ 7 (Chủ nhật và ngày lễ nghỉ) 0939.123.242 ivf@phuongchau.com IVF Cần Thơ IVF HCM
IVF Phương Châu IVF Phương Châu IVF Phương Châu IVF Phương Châu
Khám chữa bệnh cho
120,000+ bệnh nhân
Bệnh viện hàng đầu
trong lĩnh vực hiến muộn
Số 1
Bệnh viện ở Cần Thơ

Support methods

03
Apr

ASPIRATE OF UTERINE FLUID

Aspirate of uterine fluid
Read More
03
Apr

SCRATCHING THE ENDOMETRIUM

Scratching the endometrium
Read More
03
Apr

SUPPORTS THE EMBRYO TO ESCAPE MEMBRANES

Supports the embryo to escape membranes
Read More
03
Apr

FUNCTIONAL FOODS CONTAIN ANTIOXIDANTS THAT SUPPORT EGGS

Dietary supplements contain antioxidants that support eggs
Read More
03
Apr

FUNCTIONAL FOODS CONTAIN ANTIOXIDANTS THAT SUPPORT SPERM

Functional foods contain antioxidants that support sperm
Read More

Đặt lịch tại đây


Khách hàng sẽ được ưu tiên đăng ký ở quầy tiếp nhận riêng, giảm tải thời gian hoàn thành những thủ tục hành chính; chỉ với thao tác đơn giản

Khám lần đầuTái khám hiến muộn

This will close in 0 seconds