vienThứ 2 đến thứ 7 (Chủ nhật và ngày lễ nghỉ) 0939.123.242 ivf@phuongchau.com IVF Cần Thơ IVF HCM
IVF Phương Châu IVF Phương Châu IVF Phương Châu IVF Phương Châu
Khám chữa bệnh cho
120,000+ bệnh nhân
Bệnh viện hàng đầu
trong lĩnh vực hiến muộn
Số 1
Bệnh viện ở Cần Thơ

GP-general practitioner

Nguyễn Huỳnh Hạnh Dung

I am proud of the work I am doing, which is the work of healing the wounds of hearts that yearn to become parents

Professional certification

 • GP-general practitioner
 • Obstetrics and gynecology ultrasound

Specialize

Training process
 • 2018: Graduated from Can Tho University of Medicine and Pharmacy.
 • 2018: Obstetrics and gynecology ultrasound, Can Tho University of Medicine and Pharmacy.
Advanced training
 • Clinical practice of assisted reproduction course 17
 • Update knowledge of treatment, psychotherapy of depression, postpartum depression and use of pharmaceutical chemistry in the treatment of schizophrenia
 • 2018: Obstetrics and gynecology ultrasound, Can Tho University of Medicine and Pharmacy
 • 2018: Reproductive endocrinology and ovarian stimulation, Hosrem, Can Tho City
 • 2019: Current and future training on reproductive support and prenatal diagnosis, Ho Chi Minh City
 • University of Medicine and Pharmacy
 • 2019: Training on Reproductive Endocrinology – Menopause III, Hosrem, Ho Chi Minh City
 • 2019: The 19th Vietnam – France – Asia – Pacific Obstetrics and Gynecology Conference, Tu Du Hospital

Achievement

Outstanding achievements
 • From 2018 – Present Doctor examining and consulting on infertility, Phuong Chau International Hospital.

Đặt lịch tại đây


Khách hàng sẽ được ưu tiên đăng ký ở quầy tiếp nhận riêng, giảm tải thời gian hoàn thành những thủ tục hành chính; chỉ với thao tác đơn giản

Khám lần đầuTái khám hiến muộn

This will close in 0 seconds