vienThứ 2 đến thứ 7 (Chủ nhật và ngày lễ nghỉ) 0939.123.242 ivf@phuongchau.com IVF Cần Thơ IVF HCM
IVF Phương Châu IVF Phương Châu IVF Phương Châu IVF Phương Châu
Khám chữa bệnh cho
120,000+ bệnh nhân
Bệnh viện hàng đầu
trong lĩnh vực hiến muộn
Số 1
Bệnh viện ở Cần Thơ

Infertility consulting doctor

Huỳnh Võ Tiến

One of the most important things you need to do for yourself is to choose a goal that is important to you

Professional certification

 • Doctor examines
 • Genetic counseling

Specialize

Training process
 • 2017: Graduated as doctor, Can Tho University of Medicine and Pharmacy.
Advanced training
 • 2017: Technique of injecting sperm into the uterus, Tu Du Hospital.
  Genetic counseling
 • 2015: Updated knowledge of treatment and psychotherapy of depression, postpartum depression and the use of medicinal chemistry in the treatment of schizophrenia Class “Customer Care Skills”, Can Tho University
 • 2015: Class “Pedagogical training”, Can Tho University
 • 2017: Clinical Observation program fertility Asia (Clinical observation training program for assisted reproduction)
 • 2017: Training course on intrauterine sperm injection techniques, Hosrem, City. HCM.

Achievement

Outstanding achievements
 • From 2017 – Present: Doctor examining and consulting on infertility, Phuong Chau International Hospital

Đặt lịch tại đây


Khách hàng sẽ được ưu tiên đăng ký ở quầy tiếp nhận riêng, giảm tải thời gian hoàn thành những thủ tục hành chính; chỉ với thao tác đơn giản

Khám lần đầuTái khám hiến muộn

This will close in 0 seconds