vienThứ 2 đến thứ 7 (Chủ nhật và ngày lễ nghỉ) 0939.123.242 ivf@phuongchau.com IVF Cần Thơ IVF HCM
IVF Phương Châu IVF Phương Châu IVF Phương Châu IVF Phương Châu
Khám chữa bệnh cho
120,000+ bệnh nhân
Bệnh viện hàng đầu
trong lĩnh vực hiến muộn
Số 1
Bệnh viện ở Cần Thơ

SPECIALIST II OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

Dư Huỳnh Hồng Ngọc

Life does not give you everything you dream of, but gives you the right to realize those dreams

PROFESSIONAL CERTIFICATION

 • Specialist II, Obstetrics and Gynecology - Can Tho University of Medicine and Pharmacy, 2020
 • Specialist I, Obstetrics and Gynecology - Can Tho University of Medicine and Pharmacy, 2015.

SPECIALIZE

Training process
 • 2008: Graduated from Can Tho University of Medicine and Pharmacy.
 • 2009: Ultrasound practice in obstetrics and gynecology, Tu Du Hospital.
 • 2014: Class “Mid-level Hospital Management”
 • 2015: Obtained certificate of class “Pedagogical training”, Can Tho University
Advanced training
 • 2008: University of Medicine, Can Tho University of Medicine and Pharmacy
 • 2009: Assisted Reproductive Technology Training – ART Consulting, Van Hanh Hospital
 • 2009: Ultrasound practice in obstetrics and gynecology, Tu Du Hospital
 • 2010: Training on semen analysis according to WHO 2010 and HOSREM standards
 • 2014: Class “Mid-level Hospital Management”
 • 2014: “Stategic thinking and Building leadership”
 • 2015: Class “Customer Care Skills”, Can Tho University
 • 2015: Class “Pedagogical training”, Can Tho University

ACHIEVEMENT

Outstanding achievements
 • Director of Phuong Chau International Hospital, Soc Trang
 • Since 2010: Doctor, Head of Infertility Department, Phuong Chau International Hospital,
 • Since 2010: Doctor examining and treating infertility, Phuong Chau International Hospital,
 • Member of Ho Chi Minh City Society of Reproductive Endocrinology and Infertility (Hosrem)
 • Member of the Mekong Delta Obstetrics and Gynecology Association
 • More than 14 years of experience in the field of Obstetrics and Gynecology and Infertility

Đặt lịch tại đây


Khách hàng sẽ được ưu tiên đăng ký ở quầy tiếp nhận riêng, giảm tải thời gian hoàn thành những thủ tục hành chính; chỉ với thao tác đơn giản

Khám lần đầuTái khám hiến muộn

This will close in 0 seconds