vienThứ 2 đến thứ 7 (Chủ nhật và ngày lễ nghỉ) 0939.123.242 ivf@phuongchau.com IVF Cần Thơ IVF HCM
IVF Phương Châu IVF Phương Châu IVF Phương Châu IVF Phương Châu
Khám chữa bệnh cho
120,000+ bệnh nhân
Bệnh viện hàng đầu
trong lĩnh vực hiến muộn
Số 1
Bệnh viện ở Cần Thơ

INSTRUCTIONS FOR INJECTING OVLE-Stimulating DRUGS AT IVF PHUONG CHAU

INSTRUCTIONS FOR INJECTING OVLE-Stimulating DRUGS AT IVF PHUONG CHAU

Ovarian stimulation injections are no longer a strange concept for couples experiencing infertility. This is an extremely important step used in in vitro fertilization (IVF) or intrauterine insemination (IUI), to stimulate the growth of egg follicles.

So how to inject ovulation stimulation medicine at home, please watch the instructional clips at Phuong Chau’s Youtube link below:

Link to summary of injection instructions at IVF Phuong Chau:

GROUP OF OVARIAN STIMULANT DRUGS

Instructions for injecting Puregon 300 IU

Injection pen Puregon 600 IU

Injection pen Gonal-F 300 IU

Injection pen Gonal-F 450 IU

Powder for injection Menopur 75 IU

GROUP OF OVULATION STIMULANT DRUGS

Đặt lịch tại đây


Khách hàng sẽ được ưu tiên đăng ký ở quầy tiếp nhận riêng, giảm tải thời gian hoàn thành những thủ tục hành chính; chỉ với thao tác đơn giản

Khám lần đầuTái khám hiến muộn

This will close in 0 seconds