vienThứ 2 đến thứ 7 (Chủ nhật và ngày lễ nghỉ) 0939.123.242 ivf@phuongchau.com IVF Cần Thơ IVF HCM
IVF Phương Châu IVF Phương Châu IVF Phương Châu IVF Phương Châu
Khám chữa bệnh cho
120,000+ bệnh nhân
Bệnh viện hàng đầu
trong lĩnh vực hiến muộn
Số 1
Bệnh viện ở Cần Thơ

Specialist II, Obstetrics and Gynecology

Nguyễn Việt Quang

Standards create quality

Professional certification

 • Specialist II, Obstetrics and Gynecology, Can Tho University of Medicine and Pharmacy, 2013 - 2015
 • General Practitioner, Can Tho University of Medicine and Pharmacy, 1999

Specialize

Training process
 • 1999: Graduated as General Practitioner, Can Tho University of Medicine and Pharmacy.
 • 2013 – 2015: Graduated as specialist II, Obstetrics and Gynecology, Can Tho University of Medicine and Pharmacy.
Advanced training
 • 1999 – 2001: Certification of training program “Infertility Treatment – assisted reproductive methods”, Tu Du Hospital, Ho Chi Minh City
 • 1999 – 2001: Infertility treatment – assisted reproductive methods, Ho Chi Minh City Obstetrics and Gynecology Hospital
 • 1999: Practical theory of assisted reproductive techniques, University of Medicine and Pharmacy, City. HCM
 • 2000: Certificate of completion of course 11 on Assisted Reproductive Techniques, National University of Singapore.
 • 2011: IOTA training certificate, Ultrasound training certificate in obstetrics and gynecology (Advanced level), Central Obstetrics and Gynecology Hospital

Achievement

Outstanding achievements
 • From January 2019: Infertility Doctor, Phuong Chau International Hospital
 • From 2014 – 2018: Head of Infertility Department, City Obstetrics Hospital. Can Tho
 • From 2010-2014: Head of Infertility Department, City General Hospital. Can Tho

Đặt lịch tại đây


Khách hàng sẽ được ưu tiên đăng ký ở quầy tiếp nhận riêng, giảm tải thời gian hoàn thành những thủ tục hành chính; chỉ với thao tác đơn giản

Khám lần đầuTái khám hiến muộn

This will close in 0 seconds