vienThứ 2 đến thứ 7 (Chủ nhật và ngày lễ nghỉ) 0939.123.242 ivf@phuongchau.com IVF Cần Thơ IVF HCM
IVF Phương Châu IVF Phương Châu IVF Phương Châu IVF Phương Châu
Khám chữa bệnh cho
120,000+ bệnh nhân
Bệnh viện hàng đầu
trong lĩnh vực hiến muộn
Số 1
Bệnh viện ở Cần Thơ

GP-general practitioner

Nguyễn Thị Nhã Đan

Success is not the key to opening the door to happiness. Happiness is the key to the door of success

Professional certification

 • University of Medicine, Can Tho University of Medicine and Pharmacy, 2012

Specialize

Training process
 • 2012: Graduated from Can Tho University of Medicine and Pharmacy
 • 2013: Reproductive Support major
 • 2016: Program “Pedagogical profession”, Can Tho University
Advanced training
 • Skin Care
 • Laser applications in Medicine & Cosmetic Skin Care
 • Fetal medicine: present and future foundations of prenatal diagnosis
 • Prenatal consultation-Amniocentesis procedure
 • Course 2/2016: Skin care
 • Update knowledge of treatment, psychotherapy of depression, postpartum depression and use of pharmaceutical chemistry in the treatment of schizophrenia
 • 2016: Specialized in Prenatal Diagnosis, Tu Du Hospital
 • 2013: Reproductive Support major, ART Consulting, My Duc Hospital, City. HCM
 • 2016: “Customer Care” Program, PACE School
 • 2016: Program “Middle level management”, VCCI Center
 • 2016: Program “Pedagogical profession”, Can Tho University

Achievements

Outstanding achievements
 • Treating doctor, Department of Obstetrics and Gynecology, Phuong Chau International Hospital
 • Since 2012: Doctor examining and treating Infertility, Phuong Chau International Hospital
 • Since 2015: Deputy Head of Prenatal Diagnosis Unit, Phuong Chau International Hospital
 • 2016 – 2019: Head of La Foret Plastic Surgery Department Phuong Chau, Phuong Chau International Hospital
 • More than 10 years of experience in the field of Obstetrics and Gynecology

Đặt lịch tại đây


Khách hàng sẽ được ưu tiên đăng ký ở quầy tiếp nhận riêng, giảm tải thời gian hoàn thành những thủ tục hành chính; chỉ với thao tác đơn giản

Khám lần đầuTái khám hiến muộn

This will close in 0 seconds